dgcounselingteam@gmail.com
99130595

Τι μπορείς να κάνεις με ένα πτυχίο Πληροφορικής;

DG Counseling > Articles > Τι μπορείς να κάνεις με ένα πτυχίο Πληροφορικής;

Τι μπορείς να κάνεις με ένα πτυχίο Πληροφορικής;

Posted by: DG Counseling
Category: Articles

Στις μέρες μας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ανά τον κόσμο που κατέχουν πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών. Συγκεκριμένα, δε θα υπήρχε ο κόσμος όπως τον ξέρουμε σήμερα, εάν δεν είχαν λάμψει μερικές από αυτές τις διασημότητες που διέπρεψαν στον κυβερνοχώρο, όπως ο Mark Zuckerberg, την Anita Borg, James Gosling και άλλους πολλούς.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, υψηλή ζήτηση φαίνεται πως παρουσιάζει ο κλάδος της επιστήμης των υπολογιστών για τους νέους, καθώς ένα πτυχίο πληροφορικής μεταφράζεται σε αξιοπρεπείς μισθούς, εξαιρετικές απολαβές και εύρος σε διάφορους τομείς απασχόλησης σε ολόκληρο τον κλάδο για τους ενδιαφερόμενους.

Τομείς Εργασίας

Σύμβουλος Πληροφορικής

Ο σύμβουλος πληροφορικής, δουλεύοντας σε συνεργασία με τους πελάτες, τους συμβουλεύει για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη χρήση των συστημάτων πληροφορικής, ώστε να επιτευχθεί η κάλυψη των επιχειρηματικών στόχων τους. Έχει τη δυνατότητα να αναλάβει έναν ευρύ ρόλο στον τομέα της πληροφορικής, αφού η δουλειά του είναι παρόμοια με εκείνη των αναλυτών, των σχεδιαστών συστημάτων και των προγραμματιστών εφαρμογών, οι οποίοι λειτουργούν βάσει των συμβούλων. Προτείνεται, επίσης, η εμπλοκή στις πωλήσεις για την πραγμάτωση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, του εντοπισμού πιθανών πελατών και τη διατήρηση καλών επιχειρηματικών επαφών. Αξίζει να υπογραμμιστεί ο έντονος ανταγωνισμός που ανιχνεύεται σε αυτό τον κλάδο για την απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας που απαιτείται να κατέχει ο εργαζόμενος σε ένα εμπορικό περιβάλλον, η οποία θα βοηθήσει στην αύξηση των επαγγελματικών του προοπτικών.

Σύμβουλος Ασφαλείας

Μία επιλογή εργασίας αποτελεί ο σύμβουλος ασφαλείας στον κυβερνοχώρο. Η διατήρηση της ασφάλειας στο σύγχρονο κόσμο έχει γίνει όλο και πιο σημαντική, αφού η ενασχόληση σε αυτό τον κλάδο επικεντρώνεται στους κινδύνους για την ασφάλεια των δεδομένων, τις παραβιάσεις ασφαλείας, την αποκατάσταση των συστημάτων εξαιτίας παραβιάσεων. Ο ρόλος αυτός θα μπορούσε να περιλαμβάνει «ηθικό hacking», που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος σκόπιμα θα παραβιάσει το δίκτυο του εργοδότη, ως προς τον εντοπισμό τυχόν αδυναμιών. Εναλλακτικά, ένας σύμβουλος ασφαλείας θα είχε τη δυνατότητα να εργαστεί ως αναλυτής εγκληματολογίας ή ερευνητής διαδικτύου, για την καταπολέμηση του φαινομένου της αυξανόμενης εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο.

Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφόρησης

Η δουλειά ενός διαχειριστή πληροφοριακών συστημάτων συνιστά, συνήθως, μια εργασία πλήρους απασχόλησης, καθώς αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είναι υπεύθυνος για το σύνολο της συντήρησης των υποδομών ΤΠΕ εντός του οργανισμού, με καθήκοντα που αφορούν την επίβλεψη της εγκατάστασης του συστήματος. Καλούνται να εξασφαλίσουν ότι τα εφεδρικά συστήματα λειτουργούν αποτελεσματικά δημιουργώντας ασφαλή πρόσβαση και παρέχοντας υποστήριξη στους χρήστες. Βέβαια, απαιτείται κατανόηση των αρχών των επιχειρήσεων και της διαχείρισης, ώστε οι εργαζόμενοι να είναι σε θέση να συμβάλλουν στην οργανωτική πολιτική σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και στρατηγικού σχεδιασμού.

Διαχειριστής Βάσης Δεδομένων

Ένας διαχειριστής της βάσης δεδομένων (DBA) είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια και την ασφάλεια. Ο ρόλος του τον ωθεί να συμμετέχει στη συντήρηση ή την ανάπτυξη της βάσης δεδομένων. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τη συνέπεια στη διασφάλιση των δεδομένων, όπως επίσης την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτά. Χωρίς αμφιβολία, απαιτείται, επιπλέον, να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν. Εκτός αυτών, οι διαχειριστές έρχονται σε επαφή με προγραμματιστές, επιχειρησιακό και τεχνικό προσωπικό. Τέλος, παρέχουν εκπαίδευση, υποστήριξη και feedback στους χρήστες, καθώς γράφουν εκθέσεις, έγγραφα και εγχειρίδια λειτουργίας.

Τεχνικός Συντάκτης

Χρήσιμος φαίνεται πως είναι ένας τεχνικός συντάκτης σε πολλές βιομηχανίες, καθώς είναι σε θέση να παρέχει περιγραφές ή οδηγίες για τη διευκόλυνση των καταναλωτών ως προς τη χρήση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Η ισχυρή τεχνική γνώση που έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής του με την επιστήμη των υπολογιστών, θα είναι πολύ χρήσιμη σε αυτό τον τομέα, καθώς δύναται να γράφει εγχειρίδια για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Οι τεχνικοί συντάκτες εργάζονται για μια εκτεταμένη ποικιλία βιομηχανιών, οι οποίες ασχολούνται από οικονομικά, μέχρι την πυρηνική ενέργεια. Αξίζει να σημειωθεί, πως η εμπειρία πάνω στον κλάδο είναι χρήσιμη σε κάθε περίπτωση, αφού ένας πιθανός εργοδότης θα εκτιμήσει τις ισχυρές δεξιότητες γραφής και την ικανότητα μεταφοράς οδηγιών με σαφήνεια στις σχετικές γλώσσες.

Αναλυτής Συστημάτων

Ένας αναλυτής συστημάτων χρησιμοποιεί υπολογιστές και συναφή συστήματα για το σχεδιασμό νέων λύσεων πληροφορικής, καθώς και την τροποποίηση και τη βελτίωση των υφιστάμενων συστημάτων για την ενσωμάτωση νέων χαρακτηριστικών, όλων με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και της παραγωγικότητας. Δίχως αμφιβολία, ο ρόλος αυτός απαιτεί υψηλό επίπεδο τεχνικής επάρκειας και σαφή επίγνωση των σημερινών επιχειρηματικών πρακτικών. Οι πελάτες μπορούν να είναι εσωτερικοί, π.χ. τμήματα εντός του ίδιου του οργανισμού, ή εξωτερικοί, ανάλογα με τον εργοδότη του.

Προγραμματιστής Παιχνιδιών

Ένας προγραμματιστής παιχνιδιών σχεδιάζει παιχνίδια για υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές χειρός. Ο ρόλος αυτός χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη. Πρώτον, ο προγραμματιστής έχει τη δυνατότητα να αναδείξει τη δημιουργική του πλευρά μέσω του σχεδιασμού ενός παιχνιδιού, το οποίο παραπέμπει και σε ένα είδος τέχνης. Δεύτερον, υπάρχει και η πλευρά του προγραμματισμού, μέσω του οποίου πραγματώνεται η χρήση διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού. Για εκείνους που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο τομέα μακροπρόθεσμα, θα ήταν χρήσιμη η ενασχόληση τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους για περαιτέρω τριβή με το αντικείμενο. Θα ήταν επίσης σημαντικό, να δημιουργήσουν ένα portfolio ή demo με δείγματα της δουλειάς τους, ώστε να τα παρουσιάσουν σε πιθανούς εργοδότες.

Προγραμματιστής Πολυμέσων

Οι προγραμματιστές πολυμέσων είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και τη δημιουργία προϊόντων πολυμέσων του υπολογιστή. Θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους, καθώς και τις τεχνικές τους δεξιότητες, καθώς στόχος τους αποτελεί η ανάπτυξη πολυμέσων. Καλούνται να συνεργαστούν με τον σχεδιαστή, ώστε να συζητήσουν πώς μπορεί να υλοποιηθεί από τεχνική άποψη, να γράψουν έναν κώδικα υπολογιστή και να τρέξουν τις δοκιμές του προϊόντος. Επιπρόσθετα, οι προγραμματιστές πολυμέσων αναλαμβάνουν την τεχνική υποστήριξη ενός προϊόντος, όπως και την ενημέρωση για τα νέα και τις εξελίξεις της βιομηχανίας, προκειμένου να προτείνουν και να εφαρμόσουν βελτιώσεις. Αξίζει να τονιστεί πως δύνανται να απασχοληθούν σε όλες τις πλατφόρμες (διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα). Ο ρόλος τους μπορεί να επισυναφθεί με άλλους παρόμοιους, όπως την ανάπτυξη ιστού, προγραμματισμό παιχνιδιών, προγραμματισμό συστημάτων ή ενδέχεται ακόμη και τη συνεργασία με τους εκάστοτε επαγγελματίες για την επίτευξη αμοιβαίων στόχων.

Αν, βέβαια, προκύψει η αίσθηση πως καμία από τις παραπάνω ενασχολήσεις δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες του εκάστοτε ενδιαφερόμενου, υπάρχουν πάντα και άλλες επιλογές! Οι τελευταίες περιλαμβάνουν εργασία σε άλλους τομείς της ανάπτυξης (όπως Web, παιχνίδια, συστήματα, προϊόντα, προγράμματα και λογισμικό), ως αναλυτής, ως διαχειριστής (βάσεων δεδομένων ή δικτύων), είτε σε ακαδημαϊκό είτε σε βιομηχανικό ερευνητικό δυναμικό, συμβάλλοντας στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των συναφών τεχνολογιών. Εκτός αυτών, δυνατή θα ήταν επίσης η επιδίωξη απασχόλησης στον κλάδο της διδασκαλίας, της δημοσιογραφίας, της διαχείρισης ή της επιχειρηματικότητας.

Author: DG Counseling

Leave a Reply

%d bloggers like this: